Etiske regler

  • Hvis du er under 18 år, skal du have tilladelse fra dine forældre eller værge.
  • Hvis du melder afbud senere end dagen før aftalt tid, bliver du faktureret for ½ pris.
  • Hvis du udebliver, faktureres du det fulde beløb.
  • Ved sygdom skal du melde afbud så hurtigt som muligt.

Du kan ikke modtage massage hvis:

  • Du er påvirket af alkohol eller euforiske stoffer.
  • Du har pådraget dig en akut skade, som er under 2-3 dage gammel.
  • Du er blevet syg, så der kan være smittefare for andre.
Scroll to Top